افتخارات ومقام های کسب شده توسط دانش آموزان

مدرسه اندیشه در سال139۱ هجری در زمینه های فعالیت های پرورشی :

(انشای نماز، اذان ،احکام، قرائت قرآن ،حفظ قرآن ،مفاهیم قرآن،نهج البلاغه و صحیفه سجادیه)  

آقای محمدرضاشاکرنسب/پایه اول/رتبه سوم/انشای نماز

آقای محسن حسن زاده/پایه سوم/رتبه دوم/انشای نماز

آقای محمدحسین حیدری/پایه اول/رتبه دوم/اذان

آقای محسن حسن زاده/پایه سوم/رتبه دوم/اذان

آقای محمدمهدی بختیاری/پایه اول/رتبه اول/احکام

آقای علیرضا جوادی/پایه دوم/رتبه اول /تلاوت قرآن

آقای محمدرضا حسینی/پایه سوم/رتبه دوم/حفظ قرآن

آقای امیر حسین عبدلی/پایه اول/رتبه سوم/مفاهیم  قرآن

آقای محمد امین قر ه شیخ/پایه دوم/رتبه دوم/مفاهیم  قرآن

آقای حامد لازمی /پایه دوم/رتبه اول/نهج البلاغه

آقای محمد مهدی بختباری/پایه اول/رتبه سوم/صحیفه سجادیه

آقای محمدحسین فلاح/پایه دوم/رتبه دوم/صحیفه سجادیه

آقای محمد مولودی/پایه سوم/رتبه اول/صحیفه سجادیه

این دانش آموزان باعث سربلندی مدزسه واز افتخارات ماندگار میباشند. 

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 14:0  توسط moeinsadeghi